Business

  L'arxiprestat

   
  Solution

  L'any 1989 l'arxiprestat de Mataró va impulsar el programa Creure Avui, ara ja fa 30 anys, continua amb el seu suport.

  Accediu a més informació del'arxiprestat

   
       
   

  Benvinguts
  al programa de l'arxiprestat de Mataró a la televisió. (1989-2024)

   

   

  Avís Legal

  1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

  En aplicació del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

  El titular de la web és la Parròquia de Santa Maria de Mataró - Mitjans de Comunicació, amb domicili a carrer Sant Francesc d'Assís, 25 . 08301 Mataró. En endevant Creure Avui.

  Correu electrònic de contacte creureavui@gmail.com

  2- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

  Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. Pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

  2.1 .- GENÈRIQUES

  Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  a. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  b. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  c. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social,
  d. La protecció de la joventut i de la infància.
  e. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  f. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  g. En general, el respecte a la legalitat vigent

  2.2 .- PARTICULARS

  L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

  L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’arquebisbat ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:
  a. Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’arquebisbat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  b. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  L’arquebisbat es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de L’arquebisbat de Barcelona.

  En qualsevol cas, l’Arquebisbat de Barcelona no es responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

  3. – ENLLAÇOS

  Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

  Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. Creure Avui no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

  4 .- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  Creure Avui és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de l’Arquebisbat de Barcelona.

  5 .- RESPONSABILITAT

  Creure Avui no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de l’Arquebisbat a través d’enllaços.

  Creure Avui es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

  6 .- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

  Creure Avui pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

  7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

  La relació entre Creure Avui i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Mataró.

   

   

  Protecció de Dades

  1.- DRET D’INFORMACIÓ

  D’acord amb el que disposa els articles 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDPGDD) i 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d´9;abril de 2016 (RGPD) us informem que:

   

  1.1.- Identificació del responsable

  El responsable del fitxer i del tractament és l’Arquebisbat de Barcelona, amb les dades que consten a l’avís legal.
  Podeu contactar amb el DPD de Creure Avui mitjançant la següent adreça electrònica:  creureavui@gmail.com

   

  1.2.- Finalitat general del tractament

  Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació per correu electrònic o adreça postal. Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a la base de dades titularitat del responsable del tractament.

  La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

   

  1.3.- Tractament d’imatges.

  El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPD.

  El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la Llei Orgànica 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge .

   

  1.4.- Categories de destinataris.

  Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  •  El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
   Pot ampliar aquesta informació consultant al DPD

  1.5.- Transferència internacional de dades.

  El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

  I.- Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat un acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Per obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar els següents enllaços:

  https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es

  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

  II.- Xarxes socials que consten anunciades a la nostra web

   

  1.6.- Termini de conservació de la informació.

  Creure Avui conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

   

  1.7.- Drets com a afectat

  Teniu dret a exercir els drets d’accés a les vostres dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-vos al tractament proposat, i a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació en els termes previstos en l’ordenament i, en especial a la LOPDPGDD i LSSI. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a creureavui@gmail.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte, identificant-se aportant una fotocopia del DNI.

   

  1.8.- Dret de reclamació.

  L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

   

  1.9.- Obligacions de l’afectat.

  L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

  Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

   

  1.10.- Elaboració de perfils

  Per a l’acompliment dels objectius de Creure Avui i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

   

  2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI

  S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si premeu el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

  Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de l’Arquebisbat que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

  3.- SEGURETAT

  El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la normativa que la desenvolupa.

  4. – US D’ADRECES IP

  Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

  Aquesta política de protecció de dades només és d´aplicació a aquest web. L’Arquebisbat no garanteix el compliment d´aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

  5. – COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES

  La navegació d´un usuari per aquesta web deixa com a rastre l´adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d´accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d´accés al Portal.

  Per a la utilització d´aquesta web, és possible que s´utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s´associen únicament amb el navegador d´un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l´usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

  – Cookies d´anàlisi: permeten quantificar el nombre d´usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d´introduir millores.

  – Cookies tècniques: permeten a l´usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d´accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d´una comanda, realitzar la sol · licitud d´inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.

  L´usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur.

  Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la
  configuració de les galetes.

  Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.

  A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les
  instruccions:

  – Explorer:      http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  – Firefox:         http://goo.gl/F5pHX
  – Chrome:      http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
  – Safari:           http://support.apple.com/kb/ph5042
  – Opera:          http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

  L´informem,, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d´alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

   

   

    

  Feature-1

  Accedeix a CREURE AVUI a la carta

  Accedeix al Canal de Creure Avui

  Creure avui ha digitalitzat del 1 al 96 i del 736 fins avui. La resta els anirem incorporant.

  Centenari Jordi Arenas

   Homenatge Jordi Arenas

  Més

  Feature-2

  Accedeix al darrer programa

  Emissió divendres a les 1600

  Repeticions el dissabte a les 11:30 i 14:30 i diumenge a les 7:30 i 10:30

  El programa es pot veure en diferit accedint al darrer programa.

  Més

   

   

  Escola de Teologia del Maresme

   

   

   

   

   

  Feature-3

  El finestral de CaritasFinestral

  Accedeix a altres serveis

  Més

  Best Business Plan Here

   
       

   

  © Creure Avui